Jieren Cao
Jieren Cao
Year: Sophomore
Hometown: Nanjing, P.R. China
High School: High School Affiliated to Nanjing Normal University